Tin tức

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều về điều kiện khấu trừ thuế.

Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính
Chi tiết

Ứng dụng kế toán và kế toán quản trị vào việc xây dựng và quản trị một doanh nghiệp.

Giúp cho nhà quản trị dễ dàng điều phối, giao nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng. Cái kết cuối cùng nhà quản trị muốn hướng đến là thấy được cái kết qủa thu được giữa các phòng ban, cái đạt và chưa đạt, để họ đưa ra quyết định, định hướng cho sự hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
Chi tiết

Những nhóm ngành nghề thuộc đối tượng chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Dịch vụ kế toán Cát Phượng sẽ đi sâu vào thuế giá trị gia tăng, nhằm giúp bạn nắm được những khối nghành nghề nào thuộc nhóm chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng.
Chi tiết

Đi sâu, để hiểu rõ hơn về Thuế Giá Trị Gia Tăng - Hệ thống pháp luật.

Để bạn biết và hiểu rõ hơn về thuế giá trị gia tăng là gì? Dịch vụ kế toán Cát Phượng sẽ gửi đến bạn một số thông tin, để các bạn nắm bắt và hiểu thuế giá trị gia tăng là gì? Và vì sao mỗi Doanh nghiệp đều phải có nghĩa vụ khai và nộp thuế giá trị gia tăng?
Chi tiết

Hướng dẫn Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Để bạn, Quý Doanh nghiệp không vướng sai sót khi hoạch toán sổ sách vào năm 2017. Dịch vụ kế toán Cát Phượng sẽ gửi đến bạn, những điểm mới trong Thông tư 147/2016/TT-BTC
Chi tiết

Lưu ý về thời điểm lập hoá đơn trong năm 2016

Một trong những sai sót chủ yếu liên quan đến hóa đơn hiện nay trong hoạt động của doanh nghiệp là thời điểm và thời kỳ lập hóa đơn. Những điểm mới trong hướng dẫn sau sẽ giúp các bạn hiểu rõ và để bạn chọn thời điểm lập hoá đơn cho hợp lý hơn.
Chi tiết

Hướng dẫn thủ tục ban đầu làm việc với cơ quan thuế mới nhất hiện nay

Để Bạn, Quý Doanh nghiệp, giảm đi nỗi lo, giảm đi mọi vướng mắc. Dich vụ Kế toán Cát Phượng sẽ chia sẻ cùng Bạn (Quý Doanh nghiệp) một số hồ sơ, thủ tục cần chuẩn bị để làm việc với Cơ quan thuế khi vừa thành lập mới Doanh nghiệp.
Chi tiết

Thông tin mới về Thuế môn bài phải đóng trong năm 2017 - Nghị định 139/2016/NĐ-CP ban hành ngày 04/10/2016

Nhằm giúp Bạn (Quý doanh nghiệp) đã và đang trong quá trình thành lập mới Doanh nghiệp, không phải bở ngỡ trong việc nộp Thuế môn bài trong năm 2017.
Chi tiết

Hướng dẫn đặt in - Phát hành hoá đơn giá trị gia tăng (Theo thông tư 39/2016/TT-BTC)

Dịch Vụ Kế Toán Cát Phượng tư vấn về thủ tục đặt in, phát hành hoá đơn Giá trị gia tăng mới nhất hiện nay, để Quý khách hàng có thể tham khảo thêm.
Chi tiết