Tin tức

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động năm 2023 gồm những gì?

Để được cấp phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, hồ sơ đề nghị cấp giấp phép lao động gồm những giấy tờ Theo Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP sau.

I- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam gồm những gì?
Theo Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp giấp phép lao động gồm những giấy tờ sau:

I.1) Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP;

 

I.2) Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe tại các cơ quan có thẩm quyền được Bộ Y tế cấp phép trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký;

 

I.3) Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người đang trong thời gian chấp hành hình phạt hoặc chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

 

I.4) Văn bản, giấy tờ chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật và một số nghề, công việc khác được quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 152/2020/NĐ-CP;

 

I.5) 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

 

I.6) Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

 

I.7) Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

 

I.8) Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài:

- Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức di chuyển nội bộ trong doanh nghiệp phải có văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục;

- Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế phải có hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam với hình thức nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng phải có hợp đồng cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài và văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam được ít nhất 02 năm;

- Đối với người lao động nước ngoài lao động tại Việt Nam theo hình thức chào bán dịch vụ phải có văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

- Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có văn bản của cơ quan, tổ chức cử người lao động nước ngoài đến làm việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định này và giấy phép hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

- Đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật thì phải có văn bản của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam và phù hợp với vị trí dự kiến làm việc.

 

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động năm 2023 gồm những gì?

       Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm những gì?

 

II- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với một số trường hợp đặc biệt
Căn cứ theo Khoản 9 Điều Nghị định 152/2020/NĐ-CP hồ sơ cấp phép đối với một số trường hợp được quy định như sau:

- Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động, đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc và cùng chức danh công việc ghi trong giấy phép lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm:

+ Giấy xác nhận của người sử dụng lao động trước đó về việc người lao động hiện đang làm việc;

+ Các giấy tờ tại mục I bao gồm: I.1, I.5, I.6, I.7, I.8;

+ Bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp;

- Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà thay đổi vị trí công việc hoặc chức danh công việc hoặc hình thức làm việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật nhưng không thay đổi người sử dụng lao động thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động mới gồm:

+ Các giấy tờ tại mục I bao gồm: I.1, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8;

+Giấy phép lao động hoặc bản sao có chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.

 

III-  Lưu ý về giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động 
Đối với các giấy tờ tại mục I như: I.2, I.3, I.4, I.6, I.8 người thực hiện hồ sơ cần phải chuẩn bị 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật; dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 


Trên đây là một số thông tin về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Kế toán Cát Phượng để được tư vấn thêm nhé.

Để biết thêm thông tin về kê khai thuế và hạch toán sổ sách kế toán. Quý bạn liên hệ Kế Toán Cát Phượng qua Số Điện thoại | Zalo: 0985 530 657. Chúng tôi rất mong được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của Quý bạn!
 
CHÚC QUÝ BẠN LUÔN MAY MẮN THÀNH CÔNG
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CÁT PHƯỢNG