Tin tức

05 công việc Doanh nghiệp cần làm trong tháng 9/2023

Để tránh bị phạt khi doanh nghiệp không nộp hoặc nộp chậm trễ nếu Doanh nghiệp thuộc các trường hợp cần phải làm những công việc này trong tháng 9/2023,

Trong Tháng 9/2023, doanh nghiệp cần tiến hành những công việc kế toán, nhân sự sau đây:

 

1. THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG (nếu có)

- Văn bản thông báo tình bình biến động lao động: theo Mẫu 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH.

- Thời hạn thông báo: trước ngày 03/9/2023.

(Căn cứ Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).


2. KHAI THUẾ VÀ NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 

Trong Tháng 9/2023, doanh nghiệp thuộc diện khai thuế theo tháng sẽ phải khai và nộp thuế giá trị gia tăng cho Tháng 8/2023. Cụ thể, việc khai và nộp thuế cho tháng 8/2023 được thực hiện như sau:

- Tờ khai thuế giá trị gia tăng: tùy phương pháp tính thuế mà tờ khai thuế cũng khác nhau.

- Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế giá trị gia tăng: chậm nhất là ngày 20/9/2023

Đối với doanh nghiệp thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì không phải khai và nộp thuế trong Tháng 9/2023 này.

(Căn cứ khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

 

3. KHAI VÀ NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

- Đối với doanh nghiệp thuộc diện phát sinh khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng:

Doanh nghiệp sẽ phải kê khai và nộp thuế thuế thu nhập cá nhân vào Tháng 9/2023 thay cho người lao động nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả tiền lương, tiền công cho người lao động trong Tháng 8/2023.

Việc khai và nộp thuế thu nhập cá nhân được thực hiện như sau:

+ Hồ sơ khai thuế theo tháng:

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế: chậm nhất là ngày 20/9/2023.

- Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo quý: Doanh nghiệp chưa phải khai và nộp tiền thuế trong Tháng 9/2023.

(Căn cứ khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

NHƯ VẬY: Công việc kế toán về khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân thay cho người lao động trong Tháng 9/2023 chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp thuộc diện khai theo tháng.

                        05 Việc cần phải làm trong tháng 09/2023

4. TRÍCH NỘP TIỀN BẢO HIỂM BẮC BUỘC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp) sẽ phải trích nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho Tháng 9/2023 như sau:

- Mức trích đóng đối với doanh nghiệp và người lao động: 

- Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 30/9/2023.

- Phương thức đóng:

+ Doanh nghiệp chuyển tiền trích đóng BHXH và BHYT của tất cả người lao động cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

+ Doanh nghiệp đóng BHTN và trích tiền lương của từng người lao động theo mức quy định để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

 (Căn cứ khoản 1 Điều 7, Điều 16, khoản 1 Điều 17 và khoản 1 Điều 19 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 5 Điều 2 Quyết định 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023).

 

5.ĐÓNG KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN

 

Doanh nghiệp thực hiện việc trích đóng kinh phí công đoàn cho Tháng 9/2023 như sau:

- Thời hạn đóng kinh phí công đoàn: cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động, cụ thể hạn chót đóng là vào ngày 30/9/2023.

- Mức trích đóng kinh phí công đoàn: doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Trong đó: Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH.

(Căn cứ theo Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP).


Trên đây là 05 công việc kế toán, nhân sự mà doanh nghiệp phải thực hiện trong Tháng 9/2023. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ Kế toán Cát Phượng để được tư vấn thêm nhé.

 

Để biết thêm thông tin về kê khai thuế và hạch toán sổ sách kế toán. Quý bạn liên hệ Kế Toán Cát Phượng qua Số Điện thoại | Zalo: 0985 530 657. Chúng tôi rất mong được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của Quý bạn!
 
CHÚC QUÝ BẠN LUÔN MAY MẮN THÀNH CÔNG
DỊCH VỤ KẾ TOÁN CÁT PHƯỢNG