Tin tức

Các trường hợp tính doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 218/2013/NĐ-CP thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền

      CÓ 16 TRƯỜNG HỢP TÍNH DOANH THU TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

          
1.1    Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ            
    - Không gồm thuế            
                
1.2    Dịch vụ cho thuê tài sản nhận tiền trước nhiều năm            
    - 1. Phân bổ cho số năm đã trả tiền trước            
    -2. Doanh thu trả tiền 1 lần (DN đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế, cần tách riêng thu nhập kỳ được hưởng ưu đãi            
                                
1.3    Trả góp, trả chậm            
    - Không bao gồm lãi trả chậm trả góp            
                
1.4    Trao đổi             
    - Giá bán cùng loại hoặc tương đương trên thị trường            
                
1.5    Gia công hàng hoá            
    - Tiền thu về từ hợp đồng gia công (gồm cả tiền công và phí nhiên liệu)            
                
1.6    Đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng            
    - Tiền hoa hồng nhận được            
                
1.7    Cung cấp điện, nước sạch            
    - Ngay tại thời điểm xác định như: ngày xác nhận, chỉ số công tơ            
    - Số tiền cung cấp điện, nước sạch ghi trên hoá đơn GTGT            
                
1.8    Hợp đồng hợp tác kinh doanh            
    - Doanh thu chia theo hợp đồng            
    Xac định doanh thu và thu nhập tính thuế                  
                
1.9    Kinh doanh bảo hiểm            
    - Toàn bộ số tiền thu được do cung ứng DV bảo hiểm và HHDV khác, Kể cả phụ thu và phí thu thêm sau khi đã trừ hoàn phí bảo hiểm, giảm và hoàn hoa hồng.    
                
1.10    Kinh doanh chứng khoán            
    - Thu từ tất cả các dịch vụ môi giới, tự doanh, quản lý danh mục đầu tư            
                
1.11    Hoạt động tín dụng            
    - Thu từ lãi tiền gửi, cho vay, cho thuê tài chính            
                
1.12    Hoạt động vận tải            
    - DT vận chuyển hàng khách, hàng hoá, hành lý            
                
1.13    Kinh doanh BĐS            
    - Thời điểm xác định: Biên bản bàn giao BĐS            
    - Giá thực tế tại thời điểm chuyển nhượng, không thấp hơn giá đất do UBND tỉnh quy định            
                
1.14    Xây dựng lắp đặt            
    - Giá trị hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt            
    - Có bao thầu: DT gồm cả giá trị NVL, máy móc, thiết bị            
                
1.15    Kinh doanh sân golf            
    - Tiền bán thẻ hội viên, vé chơi golf.            
    - Nếu trả trước trong nhiều năm thì tương tự dịch vụ            
                
1.16    Kinh doanh trò chơi có thưởng            
    - Tổng số tiền thu gồm cả thuế TTĐB và số tiền đã trừ thưởng cho khách    

    


 

Trên đây là thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến khai thuế, bạn vui lòng liên hệ ngay đến số điện thoại 0985530657 để được hỗ trợ nhanh chóng bạn nhé.

Để biết thêm thông tin về kê khai thuế và hạch toán sổ sách kế toán. Quý bạn liên hệ  qua Số Điện thoại | Zalo: 0985 530 657. Chúng tôi rất mong được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của Quý bạn!