Tin tức

Phân biệt đối tượng chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng

Thuế GTGT còn gọi là thuế VAT, thuộc loại thuế gián thu đánh vào thuế GTGT của HHDV phát sinh ở từng khâu trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

       
I- ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ GTGT            
- Đối tượng chịu thuế GTGT là hàng hoá, dịch vụ (bao gồm cả HHDV mua ở nước ngoài) dùng cho SXKD và tiêu             
dùng ở Việt Nam.            
            
II- ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ GTGT            

1- Không phải là HHDV thông thường:
Dịch vụ tín dụng, quỹ đầu tư: Cho vay vốn, bảo lãnh cho vay, chiếu khấu thương phiếu, bán tài sản đảm bảo thu "                 
hồi vốn.  

         
2- Hàng hoá vô hình khó xác định thuế GTGT từng khâu            
Chuyển quyền sử dụng đất; chuyển giao công nghệ theo luật sở hữu trí tuệ; Phần mềm máy tính     

       
3- Sản phẩm nông nghiệp và HHDV đầu vào phục vụ nông nghiệp            
Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt trực tiếp chưa chế biến hoặc mới chế biến thông thường.            
Giống vật nuôi, cây trồng tại tất cả các khâu NK, SX, TM            
Phân bón, thiết bị nông nghiệp            
Dịch vụ trực tiếp phục vụ nông nghiệp            


4- Hàng hoá dịch vụ mua từ nguồn chi ngân sách nhà nước            
     
5- Không chịu thuế theo cam kết quốc tế            
Hàng hoá NK để viện trợ nhân đạo, viện trợ nhân đạo không hoàn lại            
Hàng hoá bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ nhân đạo không hoàn lại.            
Hàng hoá quà tặng thuộc diện miễn trừ ngoại giao            
Hàng hoá mang theo người theo diện hành lý miễn thuế.  

         
6- HHDV không dùng cho SXKD, tiêu dùng ở Việt Nam            
Hàng chuyển khẩu, quá cảnh            
Hàng tạm nhập, tái xuất; tại xuất tái nhập            
NVL nhập khẩu để SX, gia công hàng xuất khẩu            
HHDV mua bán giữa nước ngoài với khu phi thuế quan hoặc giữa khu phi thuế quan với nhau     

       
7- Vì mục tiêu xã hội            
Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật            
Dịch vụ y tế thú y            
Bảo hiểm và tái bảo hiểm            
Dịch vụ công cộng: bưu chính viễn thông công ích, phổ cập internet            
Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, sách giáo khoa, giáo trình  

         
8- Do người kinh doanh có thu nhập thấp            
HHDV của hộ, cá nhận kinh doanh có mức thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống  

         
9- HHDV không chịu thuế khác            
            
III- CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG TÍNH, KÊ KHAI THUẾ            
- Không phải giao dịch mua bán HHDV            
- Bán tài sản không kinh doanh            
- Mua DV cung cấp và tiêu dùng ở nước ngoài            
- Điều chuyển, góp vốn bằng tài sản    


 

Trên đây là thông tin về thuế giá trị gia tăng. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến khai thuế, bạn vui lòng liên hệ ngay đến số điện thoại 0985530657 để được hỗ trợ nhanh chóng bạn nhé.

Để biết thêm thông tin về kê khai thuế và hạch toán sổ sách kế toán. Quý bạn liên hệ  qua Số Điện thoại | Zalo: 0985 530 657. Chúng tôi rất mong được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của Quý bạn!