Tin tức

Đi sâu, để hiểu rõ hơn về Thuế Giá Trị Gia Tăng - Hệ thống pháp luật.

Để bạn biết và hiểu rõ hơn về thuế giá trị gia tăng là gì? Dịch vụ kế toán Cát Phượng sẽ gửi đến bạn một số thông tin, để các bạn nắm bắt và hiểu thuế giá trị gia tăng là gì? Và vì sao mỗi Doanh nghiệp đều phải có nghĩa vụ khai và nộp thuế giá trị gia tăng?

Để bạn biết và hiểu rõ hơn về thuế GTGT là gì?

Dịch vụ kế toán Cát Phượng sẽ gửi đến bạn một số thông tin, để các bạn nắm bắt và hiểu thuế GTGT là gì? Và vì sao mỗi Doanh nghiệp đều phải có nghĩa vụ khai và nộp thuế GTGT?

 

Thuế GTGT là một loại thuế gián thu, được tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được thu ở khâu tiêu thụ hàng hoá dịch vụ.

 

                              GTGT của HHDV = (Tổng giá trị HHDV bán ra – Tổng giá trị HHDV mua vào tương ứng)

                              Số thuế GTGT phải nộp = (GTGT của HHDV chịu thuế x Thuế suất thuế GTGT của DVHH đó)

 

Đặc điểm của thuế GTGT là gì.

  • Thuế GTGT là một loại thuế tiêu dùng, là một yếu tố cấu thành trong giá cả của hàng hoá dịch vụ, là khoản thu được cộng thêm vào giá bán của người cung cấp, hay nói cách khác giá cả hàng hoá dịch vụ mà người tiêu dùng mua bao gồm cả thuế GTGT.

 

  • Thuế GTGT đánh vào GTGT của hàng hoá dịch vụ phát sinh ở các giai đoạn từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng hàng hoá dịch vụ đó. Tổn số thuế GTGT tính trên giá bán cho người tiêu dùng cuối cùng.

 

  • Thuế GTGT là một loại thuế có tính trung lập cao:

+ Thứ nhất, thuế GTGT không chịu ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của người nộp thuế. Do vậy thuế GTGT không phải là yếu tố của chi phí sản xuất mà chỉ đơn thuần là một khoản thu được cộng thêm vào giá bán của người cung cấp hàng hoá dịch vụ.

+ Thứ hai, thuế GTGT không bị ảnh hưởng bởi quá trình tổ chức và phân chia quá trình sản xuất kinh doanh, bởi tổng số thuế ở tất cả các giai đoạn luôn bằng số thuế tính trên giá bán ở giai đoạn cuối cùng bất kể số giai đoạn nhiều hay ít.

 

  • Về phạm vi đánh thuế GTGT, chỉ đánh vào hoạt động tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ, không đánh vào hành vi tiêu dùng ngoài lãnh thổ.

 

Và cuối cùng là vai trò của nó – vai trò của thuế GTGT

  • Thuế GTGT có tác dụng điều tiết thu nhập của tổ chức, cá nhân tiêu dùng hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT.

 

  • Thuế GTGT là khoản thu quan trọng của Ngân sách nhà nước.

 

  • Thuế GTGT không trùng lắp, do thuế GTGT chỉ tính vào giá trị tăng thêm của hàng hoá dịch vụ trên mỗi công đoạn của quá trình sản xuất, lưu thông, tiêu dùng, không tính vào phần giá trị đã chịu thuế GTGT ở các khâu trước, thuế đã nộp ở các khâu trước được tính khấu trừ ở khâu sau.

 

  • Khuyến khích xuất khẩu hàng hoá dịch vụ, thông qua áp dụng thuế suất 0%, Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá dịch vụ không những không phải chịu thuế GTGT ở khâu xuất khẩu mà còn được hoàn toàn bộ thuế đầu vào đã thu ở khâu trước.

 

  • Thúc đẩy thực hiện chế độ hạch toán kế toán, sử dụng hoá đơn chứng từ, và thanh toán qua ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho việc chống thất thu thuế đạt hiệu quả cao.
  • Các bạn có thể tham khảo thêm những nội dung liên quan như thuế Môn bài, ..., tại: Dịch Vụ Kế Toán Cát Phượng

Dịch vụ kế toán Cát Phượng xin gửi đến bạn, Quý Doanh Nghiệp lời chúc sức khoẻ, chúc Quý Doanh Nghiêp có một ngày vui vẻ và đạt được thành công về mọi mặt.


Trân trọng!