Tin tức

Các trường hợp điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế giá trị gia tăng

Nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, sau đó phát hiện sai sót mà không biết điều chỉnh như thế nào cho đúng!, quý doanh nghiệp tham khảo căn cứ theo Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế để điều chỉnh nhé.

 1- SAI SÓT KHÔNG LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIỀN THUẾ

- Sai ở chỉ tiêu (23) giá trị HH mua vào hoặc chỉ tiêu (29), (30), (32), (32a): Doanh thu bán ra

=> Sai sót này chỉ cần làm bản giải trình khai bổ sung, không cần phải làm và nộp tờ khai bổ sung.

 

2- SAI SÓT LÀM TĂNG SỐ THUẾ PHẢI NỘP HOẶC LÀM GIẢM SỐ THUẾ ĐÃ ĐƯỢC HOÀN CỦA KỲ GỐC

- Sai sót làm Tăng hoặc giảm chỉ tiêu (40): Số thuế còn phải nộp trong kỳ

=> Sai sót này cần điều chỉnh bổ sung như sau:

- B1: Lập tờ khai bổ sung; 
- B2: Điều chỉnh
 => Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào trên các chỉ tiêu (23), (24); (25)-> về số đúng
=> Điều chỉnh Doanh thu thuế GTGT đầu ra trên các chỉ tiêu (29),(30),(31),(32),(33) -> về số đúng
- B3: Kết quả khai bổ sung:
+ Nếu làm tăng thuế phải nộp => Nộp thêm số chênh lệch và tiền chậm nộp.
+ Nếu làm giảm thuế phải nộp => Số đã nộp thừa sẽ được bù trừ vào kỳ hiện tại.
+ Nếu vừa làm giảm thuế phải nộp, vừa làm tăng thuế còn được khấu trừ thì số tiền nộp thừa được cấn trừ vào kỳ hiện tại và tiếp tiếp theo, đồng thời điều chỉnh số chênh lệch tăng đó vào chỉ tiêu (38) trên tờ khai của kỳ hiện tại.

3- SAI SÓT LÀM TĂNG HOẶC GIẢM SỐ THUẾ GTGT CÒN ĐƯỢC KHẤU TRỪ CHUYỂN KỲ SAU CỦA KỲ GỐC

- Sai sót làm ảnh hưởng tăng, giảm chỉ tiêu (43), số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ gốc.

=> Sai sót này cần điều chỉnh bổ sung như sau:

-B1: Lập tờ khai bổ sung.
- B2: Điều chỉnh.
=> Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào trên các chỉ tiêu (23), (24); (25) -> về số đúng
=> Điều chỉnh Doanh thu thuế GTGT đầu ra trên các chỉ tiêu (29),(30),(31),(32),(33) -> về số đúng
- B3: Xử lý tờ khai của kỳ này (Kỳ phát hiện):
+ Nếu làm tăng thuế GTGT còn được khấu trừ, (Tăng chỉ tiêu (43)=> Điều chỉnh số chênh lệch tăng đó vào chỉ tiêu (38) để kỳ hiện tại (kỳ phát hiện).
+ Nếu làm giảm thuế GTGT còn được khấu trừ, (giảm chỉ tiêu (43)
***nếu chưa đề nghị hoàn thuế số chênh lệch này => Điều chỉnh số chênh lệch giảm ó vào chỉ tiêu (37) của kỳ hiện tại (kỳ phát hiện).
***nếu đã đề nghị hoàn thuế số chênh lệch này => Phải nộp lại số thuế hoàn sai đó cùng tiền chậm nộp.
+ Nếu làm giảm thuế GTGT còn được khấu ttrừ đồng thời làm tăng số thuế GTGT phải nộp thì:
* Phải nộp số tiền chênh lệch tăng và tiền chậm nộp
* Đồng thời ghi điều chỉnh số chênh lệch giảm đó vào chỉ tiêu (37) của kỳ hiện tại (kỳ phát hiện)


 

Trên đây là thông tin về điều chỉnh tờ khai thuế giá trị gia tăng. Nếu còn bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến khai thuế, bạn vui lòng liên hệ ngay đến số điện thoại 0985530657 để được hỗ trợ nhanh chóng bạn nhé.

Để biết thêm thông tin về kê khai thuế và hạch toán sổ sách kế toán. Quý bạn liên hệ  qua Số Điện thoại | Zalo: 0985 530 657. Chúng tôi rất mong được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của Quý bạn!