Tin tức

Hướng dẫn đặt in - Phát hành hoá đơn giá trị gia tăng (Theo thông tư 39/2016/TT-BTC)

Dịch Vụ Kế Toán Cát Phượng tư vấn về thủ tục đặt in, phát hành hoá đơn Giá trị gia tăng mới nhất hiện nay, để Quý khách hàng có thể tham khảo thêm.

Đối với một Doanh nghiệp mới thành lập hoặc Doanh nghiệp đã hoạt động rồi, thì việc lựa chọn phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ và thủ tục đặt in, phát hành hoá đơn giá trị gia tăng khá quan trọng.
Đôi khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của chính Doanh nghiệp. Do vậy, trong bài viết dưới đây Dịch Vụ Kế Toán Cát Phượng xin tư vấn về thủ tục đặt in, phát hành hoá đơn Giá trị gia tăng để Quý khách hàng có thể tham khảo thêm, khi ghé thăm wedsite ketoancatphuong.com

 • CÁC BƯỚC ĐỂ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN GTGT
 • BƯỚC 1: LẬP ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN – ĐƠN ĐẶT IN
Trướ khi đặt in hoá đơn GTGT lần đầu, Doanh nghiệp phải gửi đơn đề nghị sử dụng hoá đơn đặt in Mẩu số 3.14 đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp việc kê khai thuế, sổ sách kế toán.
 Tham khảo Mẩu đơn 3.14

 • BƯỚC 2: ĐÓN TIẾP CÁN BỘ THUẾ KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ CỦA DOANH NGHIỆP.
Khi cán bộ thuế đến kiểm tra trụ sở của Doanh nghiệp, kế toán cần chuẩn bị các điều sau:
 1. Treo biển hiệu Doanh nghiệp tại trụ sở.
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu, dấu tròn.
 3. Có văn bản xác nhận quyền sử dụng trụ sở chính của Doanh nghiệp hợp pháp như (Hợp đồng mượn nhà, hợp đồng thuê nhà, Giấy chứng nhận quyền sử đất của Giám đốc Doanh nghiệp)
 • BƯỚC 3: TÌM ĐƠN VỊ IN
Sau khi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp đã có thông báo rằng Doanh nghiệp được quyền đặt in hoá đơn Giá trị gia tăng, thì tiếp theo các bạn (Quý doanh nghiệp)  phải tìm đơn vị in đển đặt in hoá đơn Giá trị gia tăng.
Ghi chú: khi chọn Đơn vị in, thì các bạn, nên tìm hiểu Đơn vị in phải là Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh còn hiệu lực và có giấy phép hoạt động ngành in (gồm cả in xuất bản phẩm và không phải xuất bản phẩm). Các đơn vị in các bạn có thể đến Chị Cục Thuế, nơi quản lý trực tiếp Quý doanh nghiệp, để cập nhật danh sách này.

Khi đã chọn được đơn vị in thì Bạn (Quý Doanh nghiệp) cần chuẩn bị
:
 • Chọn mẫu hoá đơn, đồng nhất về giá in hoá đơn.
 • Đồng nhất về nội dung, hình thức của tờ hoá đơn giá trị gia tăng đặt in.
 • Hợp đồng đặt in hoá đơn Giá trị gia tăng.
 • Dịch vụ kế toán Cát Phượng lưu ý Bạn (Quý Doanh nghiệp).
 • Hoá đơn đặt in phải được in theo hợp đồng
 • Kèm theo hoá đơn mẫu và thông báo của cơ quan thuế được phép in.
 • Hợp đồng in hoá đơn đượv thể hiện bằng văn bản và trên hợp đồng phải viết rõ: Ký hiệu mẫu số hoá đơn, loại hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, số thứ tự hoá đơn đặt in (số thứ tự bắt đầu và số thứ tự kết thúc), số lượng.
 • Bản Thanh lý hợp đồng in với đơn vị in.
 • Hoá đơn GTGT Bên đơn vị in xuất cho Bạn (Quý doanh nghiệp).

 • BƯỚC 4: THỰC HIỆN THỦ TỤC THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

Việc thực hiện thông báo phát hành, được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế.
Chú ý: 05 ngày sau khi phát hành hoá đơn Giá trị gia tăng, Quý doanh nghiệp mới được sử dụng hoá đơn Giá trị gia tăng đã thông báo nhé.
 • hy vọng, khi Bạn đọc xong thông tin hướng dẫn về Thủ tục hoá đơn giá trị gia tăng, nó cũng là một phần nhỏ liên quan đến vấn đề về thuế, Kế toán thuế, sẽ giúp Bạn phần nào bước đầu bắt tay vào việc thực hiện tốt vấn đề về xây dựng hệ thống kế toán cũng như thông tin tài chính của Quý doanh nghiệp ban.
 • Trân trọng!