Tin tức

Hướng dẫn ghi nhận chi phí thuê nhà của cá nhân vào chi phí được khấu trừ khi tính thuế TNDN năm

Hướng dẫn về việc ghi nhận chi phí thuê nhà của cá nhân vào chi phí được khấu trừ khi tính thuế TNDN năm.

Dịch vụ Kế Toán Cát Phượng xin gửi đến bạn, Quý Doanh Nghiệp:
HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC GHI NHẬN CHI PHÍ THUÊ NHÀ CỦA CÁ NHÂN LÀ CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN NĂM

I. Điều kiện ghi nhận chi phí thuê nhà (kho bãi) để được tính vào chi phí hợp lý thuế (Chi phí được trừ).

Theo Khoản 2.5, Điều 4, TT 96/2015/TT-BTC quy định đối với 3 trường hợp :

TH 1: Hợp đồng không thỏa thuận gì tới khoản thuế cho thuê nhà hoặc ghi rõ các khoản phát sinh thuế cho thuê nhà do bên cho thuê chịu thì hồ sơ ghi nhận chi phí thuế chỉ cần : Hợp đồng thuê nhà + Chứng từ thanh toán

TH 2: Hợp đồng có thỏa thuận Doanh nghiệp nộp thuế thay, thì hồ sơ ghi nhận CP thuế là: Hợp đồng thuê nhà + Chứng từ thanh toán + Chứng từ nộp thay tiền thuế cho chủ nhà.

TH 3: Hợp đồng có thỏa thuận giá cho thuê chưa gồm các khoản thuế phát sinh và bên thuê phải nộp thuế thay chủ nhà thì hồ sơ ghi nhận chi phí thuê là: Hợp đồng thuê nhà + Chứng từ thanh toán + Chứng từ nộp thuế

II/ Cái chúng ta hay quan tâm xoay quanh chủ đề chi phí thuê nhà:

1/ Hợp đồng thuê nhà có phải công chứng không?
2/ Thuê nhà có bắt buộc phải có hóa đơn không?
3/ Chứng từ thanh toán có phải chứng từ không dùng tiền mặt không?
4/ Thuê nhà thì phải đóng những loại thuế nào?

Trả lời lần lượt các câu hỏi như sau:

1/ Hợp đồng thuê nhà nếu phát sinh thuê sau ngày 10/12/2010 (Ngày Nghị Quyết 52/2010/NQ-CP về cải cách thủ tục hành chính có hiệu lực) thì KHÔNG PHẢI CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ.

2/ Thuê nhà trên hay dưới 100 triệu/năm đều không cần phải có hóa đơn thuê nhà (Quy định theo Khoản 2.5 Điều 4, TT 96/2015/TT-BTC nêu trên, chi phí hợp lý thuế TH này không cần hóa đơn, Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ, trừ trường hợp thanh toán vốn ngân sách nhà nước CQT vẫn cấp)

3/ Chi phí thuê nhà trên hay dưới 20 triệu đều không bắt buộc phải là chứng từ không dùng tiền mặt. Nghĩa là trả tiền mặt, chuyển khoản, bù trừ công nợ...đều được vì không liên quan gì đến hóa đơn.

4/ Cho thuê nhà với doanh thu trên 100 triệu /năm thì phải đóng thuế TNCN, thuế GTGT (Thông tư
92/2015/TT-BTC quy định)
Cách tính thuế:
Thuế GTGT = Doanh thu cho thuê x tỷ lệ thuế GTGT (5%)
Thuế TNCN = Doanh thu cho thuê x tỷ lệ thuế TNCN (5%)

- Riêng Lệ phí Môn Bài từ 1/1/2017 theo Nghị Định 139/2016/NĐ-CP thì mức dưới doanh thu dưới 100tr/năm sẽ không phải đóng Lệ phí Môn bài (Trước 1/1/2017 thì vẫn phải đóng Lệ phí Môn bài),
Mức nộp lệ phí Môn Bài căn cứ theo doanh thu cho thuê hàng năm quy định tại NĐ 139/2016/NĐ-CP

Như vậy, nếu từ 1/1/2017 cá nhân cho thuê nhà có doanh thu dưới 100 triệu/năm sẽ không phải đóng lệ phí Môn Bài, GTGT, TNCN.
Các bạn có thể tham khảo thêm một số thông tin về kế toán và thuế tại đây

Dịch vụ kế toán Cát Phượng xin gửi đến Quý Doanh Nghiệp lời chúc sức khoẻ, chúc Quý Doanh Nghiêp có một ngày vui vẻ và đạt được thành công về mọi mặt.


Trân trọng!