Tin tức

Những nhóm ngành nghề thuộc đối tượng chịu thuế và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Dịch vụ kế toán Cát Phượng sẽ đi sâu vào thuế giá trị gia tăng, nhằm giúp bạn nắm được những khối nghành nghề nào thuộc nhóm chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ở bài trước Dịch Vụ Kế Toán Cát Phượng đã gửi đến bạn, những nội dung thông tin về thuế giá trị gia tăng,

Nay Dịch Vụ Kế Toán Cát Phượng sẽ tiếp tục gửi đến bạn những nội dung thông tin về thuế giá trị gia tăng, nhưng sẽ đi sâu hơn, nhằm giúp các bạn nắm được những khối nghành nghề nào thuộc nhóm chịu thuế giá trị gia tăng và không chịu thuế giá trị gia tăng.

* Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

- Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hoá dịch vụ dùng cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hoá dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài).

- Phạm vi chịu thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam rất rộng, bao gồm tất cả các hàng hoá dịch vụ được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu phục vụ cho tiêu dùng trong nước. Hoạt động tiêu dùng trong nước có thể là tiêu dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng cho các hoạt động không sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng cá nhân.

* Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

- Hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện nay, gồm có 26 đối tượng được phân thành các nhóm cơ bản sau:

 • - Sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 • - Hàng hoá dịch vụ mang tính chất thiết yếu phục vụ nhu cầu đời sống cộng đồng, không mang tính chất kinh doanh như: Bảo hiểm nhân thọ, dịch vụ y tế, …
 • - Hàng hoá dịch vụ của một số ngành cần khuyến khích phát triển như: khuyến khích xã hội hoá, khuyến khích đầu tư, …
 • - Các dịch vụ tài chính: Dịch vụ tín dụng, quỹ đầu tư, hoạt động kinh doanh chứng khoán, …
 • - Hàng hoá mang tính chất phục vụ nhu cầu đặc biệt của Nhà nước hoặc cần bảo mật như: Vũ khí, khí tài nguyên dùng phục vụ an ninh quốc phòng.
 • - Hàng hoá dịch vụ thuộc các hoạt động được ưu đãi vì mục tiêu xã hội, nhân đạo: hàng hoá nhập khẩu để viện trợ nhân đạo.
 • - Hàng hoá nhập khẩu nhưng thực chất không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng tại Việt Nam: như hàng chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường qua Việt Nam, hàng tạm nhập khẩu, …
 • - Hàng hoá dịch vụ khác thuộc diện không chịu thuế khác như: Hàng hoá dịch vụ của cá nhân kinh doanh có mức thu nhập nhằm bảo đảm đời sống tối thiểu của người sản xuất nhỏ, …
 • - Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng mà phải tính vào giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.
 • Các bạn có thể tham khảo thêm một số nội dung liên quan đến thuế tại: Tin tức về thuế.
 • Dịch vụ kế toán Cát Phượng xin gửi đến Quý Doanh Nghiệp lời chúc sức khoẻ, chúc Quý Doanh Nghiêp có một ngày vui vẻ và đạt được thành công về mọi mặt.
Trân Trọng!