Tin tức

Những công việc cần làm trước khi Doanh nghiệp bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2017

Dịch vụ Kế Toán Cát Phượng xin gửi đến bạn, Quý Doanh Nghiệp, những công việc cần làm trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2017

Dịch vụ Kế Toán Cát Phượng xin gửi đến bạn, Quý Doanh Nghiệp, những công việc cần làm trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2017

A. Về khai thuế
** Về báo cáo thuế tháng 12/2016
1. Nộp báo cáo thuế GTGT tháng 12/2016 ( Hạn nộp 20/01/2017 )
2. Nộp báo cáo thuế TNCN tháng 12/2016 ( Hạn nộp 20/01/2017, có phát sinh thuế TNCN mới làm )
3. Nộp báo cáo khác của tháng 12/2016 ( Hạn nộp 20/01/2017 )

** Về báo cáo thuế quý 4/2016
1. Nộp báo cáo thuế GTGT quý 4/2016 ( Hạn nộp 30/01/2017 )
2. Nộp báo cáo thuế TNCN quý 4/2016 ( Hạn nộp 30/01/2017, có phát sinh thuế TNCN mới làm )
3. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2016 ( Hạn nộp 30/01/2017 )
4. Nộp báo cáo khác của quý 4/2016 ( Hạn nộp 30/01/2017)

B. Về công nợ phải thu, phải trả
Làm biên bản đối chiếu công nợ phải thu phải trả đến hết ngày 31/12/2016 phục vụ kiểm toán.

C. Về các vấn đề đợi chờ là hạnh phúc
- Lệ phí môn bài thay đổi, tiểu mục thay đổi nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể về lập tờ khai mới hay không, đống thuế theo tiểu mục cũ có được hay không? --> tốt nhất chờ và đợi.
- Chờ động thái gia hạn nộp mẫu 06/GTGT ( Một số cơ quan thuế không còn nhận khi quá hạn) : còn rất nhiều công ty đang dỡ khóc dỡ cười vì vụ này, hy vọng lắm thay.

Các bạn có thể tham khảo thêm một số thông tin về kế toán và thuế tại đây

Dịch vụ kế toán Cát Phượng xin gửi đến Quý Doanh Nghiệp lời chúc sức khoẻ, chúc Quý Doanh Nghiêp có một ngày vui vẻ và đạt được thành công về mọi mặt.


Trân trọng!