Tin tức

Mức lương tham gia BHXH 2017 tăng mới nhất theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) theo Quyết định 959/QĐ-BHXH và Nghị định 153/2016/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiếu vùng 2017 sẽ giúp các doanh nghiệp nắm chắc hơn quy định về mức đóng bảo hiểm.

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất - Mức tiền lương tham gia BHXH 2017 theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) theo Quyết định 959/QĐ-BHXH và Nghị định 153/2016/NĐ-CP về việc quy định mức lương tối thiếu vùng 2017 sẽ giúp các doanh nghiệp nắm chắc hơn quy định về mức đóng bảo hiểm.
Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017 mới nhất (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

- Mức đóng bảo hiểm xã hội: 26%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị đóng 18%.

- Mức đóng bảo hiểm y tế: 4,5%, trong đó người lao động đóng 1,5%; đơn vị đóng 3%

- Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: 2%, trong đó người lao động đóng 1%; đơn vị đóng 1%

- Kinh phí công đoàn: 2%, doanh nghiệp đóng tất.

Bảng tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm như sau:
Loại bảo hiểm     Doanh nghiệp đóng     Người LĐ đóng     Tổng cộng
BHXH                         18%                        8%                    26%
BHYT                          3%                         1.5%                  4,5%
BHTN                          1%                         1%                     2%
TỔNG CỘNG Bảo Hiểm                                                     32,5%
Thêm KPCĐ                2%                                                  2%
Tổng phải nộp                                                                   34,5%

(Về tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm hiện nay vẫn chưa có quy định thay đổi mức đóng cho năm 2017, do đó khi tham gia bảo hiểm doanh nghiệp vẫn thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế với nhiều quy định về mức đóng, hồ sơ, thời hạn giải quyết; chu trình thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHXH;... được ban hành ngày 09/09/2015, áp dụng từ ngày 01/01/2016).
Mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2017

1. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2017 không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2017

    Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo Nghị định 153/2016/NĐ-CP như sau:

VÙNG     Mức lương tối thiểu vùng năm 2017
(áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)     So sánh với mức lương
tối thiểu vùng năm 2016
Vùng 1     3.750.000 đồng/tháng     Tăng 250.000 đồng/tháng
Vùng 2     3.320.000 đồng/tháng     Tăng 220.000 đồng/tháng
Vùng 3     2.900.000 đồng/tháng     Tăng 200.000 đồng/tháng
Vùng 4     2.580.000 đồng/tháng     Tăng 180.000 đồng/tháng

    Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị Minh đã qua đào tạo trung cấp, làm việc trong môi trường bình thường, bà làm việc tại Thanh Xuân - Hà Nội. Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội thuộc vùng 1, do đó mức lương thấp nhất mà bà nhận được năm 2017, Mức Lương để tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHYT.BHYT,BHTN) thấp nhất theo mức lương tối thiểu vùng mới năm 2017 là:

3.750.000 + (7% x 3.750.000) = 4.012.500 đồng/tháng

    Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được cao hơn 20 tháng lương cơ sở. (Mức lương cơ sở chính là mức lương tối thiểu chung: Hiện hành, mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng (được quy định tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ - áp dụng từ ngày 01/5/2016).

- Từ ngày 01/7/2017, Mức lương tối thiểu chung sẽ tăng lên: 1.300.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2016.

2. Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm

    BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung.
    BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

3. Mức lương thấp nhất để đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2017
Doanh nghiệp
Thuộc Vùng     Mức lương thấp nhất để tham gia bảo hiểm bắt buộc
(BHXH, BHYT, BHTN)
Đối với lao động chưa qua học nghề
(làm công việc giản đơn nhất)     Đối với lao động đã qua học nghề
(Phải cộng thêm 7%)
Vùng 1     3.750.000     4.012.500
Vùng 2     3.320.000     3.552.400
Vùng 3     2.900.000     3.103.000
Vùng 4     2.580.000     2.760.600

Do mức lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng lên làm tăng mức thấp nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội do đó các doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ mức đóng bảo hiểm bắt buộc của những người lao động đang tham gia bảo hiểm tại đơn vị: Nếu có những lao động đang tham gia bảo hiểm năm 2016 với mức lương thấp hơn bảng trên thì phải thực hiện điều chỉnh tăng mức đóng theo mức lương tối thiểu vùng năm 2017.

Các bạn có thể tham khảo thêm một số nội dung về kế toán và thuế tại đây

Dịch vụ kế toán Cát Phượng xin gửi đến Quý Doanh Nghiệp lời chúc sức khoẻ, chúc Quý Doanh Nghiêp có một ngày vui vẻ và đạt được thành công về mọi mặt.


Trân trọng!