Tin tức

Hướng dẫn Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Để bạn, Quý Doanh nghiệp không vướng sai sót khi hoạch toán sổ sách vào năm 2017. Dịch vụ kế toán Cát Phượng sẽ gửi đến bạn, những điểm mới trong Thông tư 147/2016/TT-BTC

Để bạn, Quý Doanh nghiệp không vướng sai sót khi hoạch toán sổ sách vào năm 2017. Dịch vụ kế toán Cát Phượng sẽ gửi đến bạn, những điểm mới trong Thông tư 147/2016/TT-BTC

Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Theo đó, tài sản là nhà hỗn hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho thuê thì được xử lý như sau:

– Không hạch toán là TSCĐ và không trích khấu hao đối với phần tài sản, diện tích để bán, để cho thuê.

– Trường hợp không xác định, tách riêng được phần tài sản, diện tích để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không được hạch toán toàn bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao.

Ngoài ra, Thông tư 147/2016/TT-BTC bổ sung các TSCĐ là kết cấu hạ tầng, có giá trị lớn do Nhà nước  đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước giao cho các tổ chức kinh tế quản lý, khai thác, sử dụng vào TSCĐ hữu hình của doanh nghiệp.

Có hiệu lực từ ngày 28/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Chi tiết Thông tư: Thông tư 147/2016TT-BTC và tham khảo thêm tại: Dịch vụ Kế toán Cát Phượng

Dịch vụ kế toán Cát Phượng xin gửi đến Quý Doanh Nghiệp lời chúc sức khoẻ, chúc Quý Doanh Nghiêp có một ngày vui vẻ và đạt được thành công về mọi mặt.


Trân trọng!